Loading...

   ช่องทางในการติดต่อ   

  Line : nongarpu
  FB : 3pcomputer


   วันที่จัดส่งสินค้า  

ทางปณ.
จัดส่งทุกวันจันทร์-เสาร์

ทาง Kerry Express
จัดส่งทุกวันจันทร์-เสาร์


สงขลา ตรัง พัทลุง นรา ปัตตานี ยะลา สตูล ส่งรถตู้ได้ครับ


เทสสินค้าก่อนส่ง
รับประกันสินค้า ทุกชิ้น
(7 - 15 วันแล้วแต่อุปกรณ์)

I5 GEN6 GTX1060
คอมสเปคสูง เล่นเกมส์ งานกราฟฟิค
17,000.00
Palit GTX 1050 Ti D
สินค้าสภาพใหม่ มีประกัน
มี2ตัว 3,300.00
FX6300 RAM8 GTX950
คอมสเปคสูง เล่นเกมส์ งานกราฟฟิค
มี10ตัว 9,900.00
FX6300 RAM8 RX560 4G
คอมสเปคสูง เล่นเกมส์ งานกราฟฟิค
มี5ตัว 9,900.00
PSU 550 650 850 W
มีไฟเลี้ยงการ์ดจอ ทุกตัว
มี55ตัว 400.00
FX6300 RAM8 GTX950
คอมสเปคสูง เล่นเกมส์ งานกราฟฟิค
มี5ตัว 10,900.00
I5 GEN4 RAM8 GTX1060
คอมสเปคสูง เล่นเกมส์ งานกราฟฟิค
15,900.00
LED 24 Gaming Monit
สภาพดี HDMI SPEAKER
มี7ตัว 3,500.00
LED SUMSUNG 24 HDMI
สภาพดีมี HDMI
มี10ตัว 2,700.00
GTX 1060 OC 3GB
มี12ตัว 4,000.00
GTX1050TI MSI 2 FAN
สินค้าสภาพใหม่ มีประกัน
มี2ตัว 3,850.00
GTX1050TI MSI 1 FAN
สินค้าสภาพใหม่ มีประกัน
มี2ตัว 3,650.00
I5 GTX1050
คอมสเปคสูง เล่นเกมส์ งานกราฟฟิค
9,900.00
GTX650 OC
มี20ตัว 1,200.00
Sound Creative Blast
1,390.00
Power Full Watt 300
มี10ตัว 400.00
SET5 775 SET DUAL C
มี20ตัว 1,300.00
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
20/12/2556
เข้าหน้า Log In
หัวเรื่องกระทู้ : การยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า, อุปกรณ์ไอที และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ เครื่องสำรองไฟ (UPS)
ทำไม? ต้องใช้ UPS
 
 
เพราะ... ความไม่แน่นอนของกระแสไฟฟ้า ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
 
  ไฟฟ้า... แหล่งพลังงานที่สำคัญสำหรับอุปกรณ์ IT ต่างๆ ในปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่แหล่งพลังงานไฟฟ้าต้องมีเสถียรภาพและต่อเนื่อง
แต่ในความเป็นจริงแล้ว... เป็นไปไม่ได้เลยที่แหล่งพลังงานไฟฟ้าจะมีเสถียรภาพและต่อเนื่องเสมอไป ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นกับพลังงานไฟฟ้า ทั้งนี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมและสถานที่ที่ใช้งาน
 
   
 
ปัญหาทางไฟฟ้าที่พบบ่อย :
 
    ไฟตก (Under Voltage)

สาเหตุ : เกิดจากความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่นั้นๆ
มีปริมาณมาก หรืออยู่ช่วงปลายสายของแหล่งจ่าย
พลังงานไฟฟ้า

ผลเสีย : อุปกรณ์ทำงานหนักขึ้น มีอายุการใช้งานสั้น
ลง บางครั้งไม่สามารถทำงานได้
        ไฟเกิน (Over Voltage)

สาเหตุ : เกิดจากที่อยู่ใกล้แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า หรือ
ใช้ไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอื่น (Generator)


ผลเสีย : ทำให้อุปกรณ์เสื่อมคุณภาพลง อายุการใช้งานสั้นลง บางครั้งอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้

 
                     
   
ไฟกระชาก (Surge / Spike)

สาเหตุ : มักเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่าเข้ามาในระบบสายส่ง หรือเกิดสิ่งผิดปกติในระบบสายส่ง เช่น
พายุ หรือ อุบัติเหตุ


ผลเสีย : ถ้ามีความรุนแรงมากจะทำให้อุปกรณ์เสียหายทันที
       
ไฟกระพริบ (Sags)

สาเหตุ : มักเกิดจากการเปิดอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
มากๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ หรือ เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ เป็นผลทำให้แรงดันไฟฟ้าลดลงชั่วขณะ


ผลเสีย : อาจทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต้องหยุดชะงักและสูญเสียข้อมูล ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานสั้นลง
 
                     
   
คลื่นสัญญาณรบกวน (Noise)

สาเหตุ : เกิดจากการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กหรือคลื่นวิทยุรบกวน


ผลเสีย : ถ้ามีความรุนแรงมากจะทำให้อุปกรณ์เสียหายทันที
       
ไฟดับ (Blackout)

สาเหตุ : เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่าเข้ามาในระบบสายส่ง หรือเกิดสิ่งผิดปกติในระบบสายส่ง เช่น
พายุ หรือ อุบัติเหตุ


ผลเสีย : ถ้ามีความรุนแรงมากจะทำให้อุปกรณ์เสียหายทันที
 
 
    ประโยชน์ของ UPS :
    1. จ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเกิดไฟดับหรือไฟตก
    2. ปรับแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก และไฟเกิน
    3. เพื่อ ให้มีเวลาสำหรับการทำงานที่ค้างต่อให้เสร็จ, Save ข้อมูล และไม่ทำให้ Hardware เช่น hard disk, mainbord และหลอดภาพ เป็นต้น หรือ Software เสียหาย
    4. ป้องกันสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าที่สามารถสร้างความเสียหายให้แก่ข้อมูลและอุปกรณ์ไฟฟ้าได้
    5. ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า, อุปกรณ์ไอที และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 
             
  วิธีการเลือกใช้งานและเลือกขนาดเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS  
   
    การเลือกใช้ UPS
    เนื่อง จาก UPS มีหลายประเภทแตกต่างกันออกไป ผู้ใช้ควรพิจารณาเลือก UPS ให้เหมาะสมกับระบบ หรืออุปกรณ์ที่ต้องการใช้งาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อการใช้งานให้
มากที่สุด ซึ่งควรคำนึงถึงปัจจัยหลักๆ ดังนี้
     
    1. เลือกชนิดของ UPS, ขนาดและรูปทรงให้เหมาะสมกับสภาพของปัญหาไฟฟ้าในสถานที่ที่ต้องการใช้งาน
    2. ความสำคัญของอุปกรณ์และระบบมีมากน้อยแค่ไหน
    3. อัตราการกินไฟของอุปกรณ์รวมทั้งหมด
    4. ความน่าเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ตลอดจนเงื่อนไขของการให้บริการหลังการขาย
 
 
             
             
 
    วิธีการเลือกขนาดเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS
    การเลือกซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือ การเลือกขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งมีขั้นตอนการคำนวณดังต่อไปนี้
         
    1.   เลือกอุปกรณ์ทั้งหมดที่ต้องการป้องกันด้วยเครื่องสำรองไฟฟ้า
    2.   ดูรายละเอียดว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้กำลังไฟฟ้าเท่าไหร่ (ดูที่ฉลากหลังเครื่อง หรือคู่มือ) ซึ่งอาจจะระบุเป็น A (Ampere) หรือ W (Watt)
    3.   ค่ากำลังไฟฟ้าของแต่ละอุปกรณ์จะต้องเปลี่ยนเป็น โวลต์-แอมป์ (VA) หรือ วัตต์ (Watt) เพื่อทำให้สามารถรวมเข้าเป็นหน่วยเดียวกัน
        กรณีที่ระบุเป็นแอมป์ (Ampere) : VA = Volt X A (Volt คือแรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์ = 220 Volt {Vac})
        กรณีที่ระบุเป็นวัตต์ (Watt) : VA = W / 0.6 (0.6 คือค่า Power Factor* ของอุปกรณ์ มีค่า = 0.6-0.7)
        {ค่า Power Factor (PF) คือค่าตัวเลขอัตราส่วนของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้งานจริง (Real Power;P) ซึ่งมีหน่วยเป็นวัตต์ (Watt;W) หารด้วยค่าำพลังงานที่ปรากฎ (Apparent Power;S) ซึ่งมีหน่วยเป็นวีเอหรือโวลต์-แอมป์ (VA)}
    4.   เมื่อ คำนวณได้ค่า VA รวมของอุปกรณ์แล้ว ก็สามารถเลือกขนาดการจ่ายกำลังของ UPS ได้โดยให้ขนาดการจ่ายกำลังของ UPS มี มากกว่า ค่า VA รวมของอุปกรณ์
        ประมาณ 10-20% เพื่อประสิทธิภาพอันสูงสุดในการใช้งาน โดยปกติเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จะสำรองไฟได้ประมาณ 5-10 นาที (ขึ้นอยู่กับขนาด UPS แต่ละรุ่น) หากต้องการให้ระยะเวลาสำรองที่นานขึ้น ทำได้โดยเลือกเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มีขนาด VA ใหญ่ขึ้นและเลือกเครื่องสำรองไฟฟ้าที่สามารถต่อแบตเตอรี่เพ่ิมเติมได้ภายนอก (รุ่น S Series ขึ้นไป)
 

โดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ วันที่ 13/03/2557
    IP 223.205.61.XX